Communicatie

Een goede communicatieboodschap overbrengen is behoorlijk lastig. Want de context van de boodschap is minstens even belangrijk als het product, proces of dienst zelf.
Hoe laat je bijvoorbeeld zien hoe je de Kader Richtlijn Water kunt implementeren, of hoe leg je uit hoe participatie werkt?
Natuurlijk gaat dat met behulp van visualisaties effectiever dan alleen met tekst. Illustraties kunnen ook in één oogopslag laten zien hoe ogenschijnlijk ongelijksoortige zaken toch één geheel vormen.

Onze tekeningen zijn bruikbaar voor:

  • verslaglegging
  • presentaties
  • sociale media
  • publicaties in kranten, boeken
  • kalenders
  • jubileumuitgaven en ansichtkaarten
  • digitale nieuwsbrieven
  • posters
  • websites
  • bewustwordingscampagnes
Poster: het voorbeeld boven toont een diapresentatie met beelden die een gemeente liet maken om de Wmo-begrippen uit te leggen aan de inwoners. Deze gemeente vatte de beelden in een poster die door de gemeente bij de samenwerkingspartners WMO werd verspreid. Zij hingen de poster in hun spreek- of wachtkamer.
Poster: EWS: early warning system in ziekenhuis
Externe factoren maken het werken in de zorg zwaar, niet de cliënten zelf.
Social media: leerlingen lopen meestal voor de leraar uit.
Factoren die de gezondheid in huis nadelig kunnen beïnvloeden.
De toon van je stem maakt of breekt goede communicatie.
De systeemspecialist.
Het Nieuwe Werken en e-mail is geen gelukkige combinatie.
Infographic: door nauwere en persoonlijke samenwerking met de externe partners ziet men eerder kansen.
Technische cartoon: achterlandverzilting via een zeesluis tegengaan met een bellenscherm, een methode waardoor de doorvaart niet belemmert wordt.