Organisaties en bedrijven

Organisatiestructuren, veranderingsprocessen, productinnovatie en veranderende verdienmodellen
Telkens weer jezelf opnieuw uitvinden, en met steeds kortere omlooptijd. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Trends en innovatieve technieken volgen elkaar voortdurend op. Je ontkomt er niet aan als je je bedrijf of organisatie vitaal en bij de tijd wilt houden.

Onze visualisaties helpen u het adaptieproces te versoepelen en te verkorten en geven het een eigen vorm. Zet ons op een strategisch moment in,
live op locatie of in de studio.

U kunt ons o.a. inzetten bij visualisaties voor:

 • trend detectie
 • brainstormbijeenkomsten
 • innovatieve technieken
 • productinnovatie
 • kernwaarden bepaling
 • verduurzaming
 • samenwerking
 • reorganisatie
 • verandering interne processen
 • management- en leiderschapsstijl
 • kennisdeling
 • doelgroep definitie
 • themacongressen
 • belevingswereld
 • bedrijfsimago
 • toekomstvisie
 • positieversterking

Weest voorbereid op cyber crime

Veranderen is emotie
Ga in de schoenen van je klanten staan
Feedback, een belangrijk middel om gefocust te blijven
Elkaar aanspreken op gedrag en procedure
Het belang van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Bestuurlijke zorgplicht integriteit
Onduidelijkheid tussen systemen en processen
Het Nieuwe Werken, liefst met toolkit
Praatplaat: sluitend maken van de processen op een school

Infographic: factoren binnen de risicobeheersing van huurhuizen

2 methoden om de occlusie van een gebit te meten