Praktische informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden staan beschreven in de Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden (pdf download)

Bel 06-25003212 of mail naar carof-beeldleveranciers@carof.nl

Privacyverklaring

Privacy
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Carof-Beeldleveranciers de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. In deze privacy verklaring staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website.

Cookies
Cookies zijn handige en nuttige technieken die uw internetbrowser opslaat op de computer. Het gebruik van onze cookies is veilig. Er worden geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer, e-mailadres of IP-adres uit deze cookies herleid.
De website van Carof-Beeldleveranciers gebruikt alleen cookies om gegevens te registreren over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij alleen om noodzakelijke cookies ten einde de website als zodanig goed te laten functioneren.

Opslag van gegevens
Wanneer u via de website ons een email stuurt kunnen uw contactgegevens, indien relevant, in ons e-mailprogramma worden opgeslagen en alleen gebruikt om aan uw contactverzoek te voldoen. Uw gegevens worden met zorg behandeld en niet aan derden doorgegeven.

Goed om te weten:

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel gevallen laten corrigeren of verwijderen.

Bel 06-25003212 of mail naar carof-beeldleveranciers@carof.nl

Tekenen op locatie en studiowerk

Het verschil tussen Tekenen op locatie en Studiowerk
Illustraties worden uitgewerkt in de studio, in nauw overleg met de opdrachtgever, en vaak in kleur uitgevoerd. Het is een proces van overleg en aanpassing. Vormgeving en techniek spelen hier ook een rol.
Bij tekenen op locatie ligt de keuze van het getekende onderwerp bij de tekenaar, die daardoor sneller kan werken. De tekeningen krijgen hierdoor die speciale dynamiek die bij het groepsgebeuren hoort. Er wordt gewerkt in zwart/wit en op papier. Dit leidt tot een grote opbrengst aan tekeningen in een kort tijdsbestek.

Bel 06-25003212 of mail naar carof-beeldleveranciers@carof.nl