Publiek domein

Veranderingen in het publieke domein
Nieuwe wetgeving en internationale klimaatdoelstellingen maakt dat het publieke domein constant aan verandering onderhevig is. Daardoor zijn overheidstaken van het rijk bijvoorbeeld overgeheveld naar de markt, lagere overheden en burgers. Daarnaast zijn er nieuwe diensten die de veiligheid, gezondheid en omgeving voor hun rekening nemen.
Samenwerken                                                                                                                                                                                                                    Cruciaal is dat de verschillende organisaties en overheden naadloos kunnen samenwerken om Nederland veilig te houden. Dit geldt ook voor de zorg, het onderwijs of de sociale woningbouw. Het is duidelijk een enorme opgave voor mensen op de werkvloer die er dagelijks samenhang in moeten brengen.

Wij hebben brede ervaring met het maken van visualisaties voor het publieke domein. Onze diensten staan garant voor inzicht, dynamiek en plezier.
Onze visualisaties helpen u uw processen te versoepelen en te verkorten. Zet ons op een strategisch moment in, live op locatie of in de studio.

Of het nu gaat om:

 • burgerparticipatie
 • ruimtelijke ordening
 • toepassing omgevingswet
 • reorganisatie processen
 • rampen en crises bestrijding
 • toekomst scenario’s
 • visie warmte
 • huisvesting
 • milieu
 • handhaving
 • publieke gezondheid
 • onderwijs
 • of armoedebestrijding

Infographic: systeem om het karakter van een lintdorp te behouden

Welslagen van non-profitprojecten blijkt zeer persoonsgebonden

Videoscribe: Hoe stel je je op als inwoner, ambtenaar, initiatiefnemer of bestuurder als burgers de maatschappij willen organiseren?

Gezonde infrastructuur in de stad

discriminatie in het openbaar vervoer

De privacywet en de toegang tot het eigen patiënten dossier

De Noren laten hun zorgcliënten ook in het goedkopere zuiden verplegen

Leefbaarheid, een uitgewoond containerbegrip

Overzichtstekening: logistieke chaos bij het scheiden van de Albert Cuyp-markt in de Van der Helststraat

Infographic: bewoners geraadpleegd over hoe hun gezonde en sociale stad er uit kan zien.

Praatplaat: maatschappelijke- en technologische trends, waarden en dilemma’s. Zaken die gemeenten dwingen nieuwe maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dit kan door te pionieren en integraal samen te werken. Zo opent de VNG het onderlinge gesprek door middel van deze praatplaat over de informatie-samenleving.