Publiek domein

Kennis van zaken in het publiek domein
Nieuwe wetgeving maakt dat het publieke domein aan verandering onderhevig is. Overheidstaken worden bijvoorbeeld overgeheveld naar markt, lagere overheden en burgers. Neem de zorg, het onderwijs of de sociale woningbouw. Het is een enorme opgave voor mensen op de werkvloer die er samenhang in moeten brengen.

Wij hebben jarenlange ervaring met het maken van visualisaties voor het publiek domein en staan garant voor inzicht, dynamiek en plezier.
Onze visualisaties helpen u het aanjaagproces te versoepelen en te verkorten. Zet ons op een strategisch moment in, live op locatie of in de studio.

Of het nu gaat om:

 

  • ruimtelijke ordening
  • reorganisatie processen
  • zelfontplooiing
  • toekomstscenario’s
  • veiligheid en hygiene
  • handhaving
  • burgerparticipatie
  • of armoedebestrijding

Infographic: systeem om het karakter van een lintdorp te behouden

Welslagen van non-profitprojecten blijkt zeer persoonsgebonden

Videoscribe: Hoe stel je je op als inwoner, ambtenaar, initiatiefnemer of bestuurder als burgers de maatschappij willen organiseren?

Gezonde infrastructuur in de stad

discriminatie in het openbaar vervoer

De privacywet en de toegang tot het eigen patiënten dossier

De Noren laten hun zorgcliënten ook in het goedkopere zuiden verplegen

Leefbaarheid, een uitgewoond containerbegrip

Overzichtstekening: logistieke chaos bij het scheiden van de Albert Cuyp-markt in de Van der Helststraat

Infographic: bewoners geraadpleegd over hoe hun gezonde en sociale stad er uit kan zien.

Praatplaat: maatschappelijke- en technologische trends, waarden en dilemma’s. Zaken die gemeenten dwingen nieuwe maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dit kan door te pionieren en integraal samen te werken. Zo opent de VNG het onderlinge gesprek door middel van deze praatplaat over de informatie-samenleving.