Studio- en illustratiewerk

In de studio werken we in nauw overleg met onze klant: we sparren, schetsen en checken. De onderwerpen die u wil laten visualiseren staan bij ons altijd in de context van de menselijke maat: de voortploeterende mens op een aaibare manier presenterend. Onze visuals laten daarmee ook zien dat het verbeelde nog geen afgetikt resultaat is, maar dat het in een ontwikkelingsfase verkeert. Tegelijkertijd ziet uw doelgroep dat het speciaal gevisualiseerd maatwerk is. Hiermee onderstreept u de importantie van hun aanwezigheid. Allemaal aspecten die de communicatiewaarde van uw presentatie verhogen.

Wij helpen u

  • Om uw concept, product of proces te visualiseren
  • Uw bedoeling helder in beeld te brengen
  • Met advies over de presentatievorm die het beste bij uw situatie past
De illustraties

  • Maken de bedoeling meteen duidelijk
  • Trekken de aandacht
  • Geven een eigen signatuur aan uw project
  • Zorgen dat de content van uw project veel langer op het netvlies blijft hangen
Effect van onze werkwijze

Door ons uw definities te laten tekenen van het onderwerp dat u wil aansnijden, maakt vaak óók duidelijk of er wel aan alles is gedacht. Dit maakproces werkt dan als een soort tester waar u ‘instant’ uw voordeel mee kunt doen.

Zoals bij het leggen van een puzzel vallen er steeds meer stukjes op hun plaats; ontvouwt zich niet alleen de grotere samenhang, maar kunnen er nieuwe verbanden ontstaan en/of komen ontbrekende delen in beeld.

 

Illustraties en strips

Illustraties Een zee van tekst met een moeilijk onderwerp leest niet makkelijk. Bekrachtig de strekking van het stuk met illustratieve eilandjes, zodat het in- en overzichtelijker wordt.

Strips Met strips kan je complexe boodschappen op een begrijpelijke en aantrekkelijke manier overbrengen. De meeste mensen vinden het immers fijn om strips te lezen. Zeker periodieke strips hebben een hoge attentiewaarde omdat door de aaibaarheid en de herkenbaarheid van de wisselende onderwerpen het bekijken van de strip voor de lezer een plezierig uitstapje zal zijn. Het is een krachtig medium dat de continuïteit van een project benadrukt, en het een eigen signatuur geeft.

Animatie Publiek inleiden in een ingewikkelde materie? Een Videoscribe kan het als geen ander medium. Daarmee kunt u een heleboel spaakverwarring en tijd besparen.
Een videoscribe of cartoonvideo kan een handig hulpmiddel zijn om door middel van beeld, tekst en geluid gelaagde boodschappen over te brengen. Omdat naast het visuele- ook het auditieve systeem wordt ‘aangesproken’ vormt dit medium een onweerstaanbare influencer van het menselijk brein.

Kansen en bedreigingen in drukbevolkte delta
Impressie noodbrug over de Amstel
Artistimpressie: nieuw woningtype
Infographic: indeling nieuwe brug over de Amstel
Technische cartoon: diverse veranderingstermijnen van de ondergrond
Als het waterpeil in Nederland blijft stijgen
Product display

Mood board: visie op economische kansen binnen een gemeente

Groene brug.