Toekomstverkenning

Toekomstige technologie, trends en dominante spelers ontwikkelen zich voortdurend, volgen elkaar in snel tempo op, en creëren een complex dynamisch speelveld. Focus en voorstellingsvermogen spelen voor de deelnemers in deze verkenningsprocessen een hele grote rol.
Geef deze verkenningen, brainstorms en scenario’s daarom een bruikbaar en herkenbaar gezicht.

Onze visualisaties helpen u deze caleidoscopische materie inzichtelijk te maken, het ontwikkelingsproces te verkorten, te verhelderen en presentabel in beeld te krijgen. Carof-Beeldleveranciers zorgen o.a. ook voor de onverwachte invalshoek die ‘out of the box’ denken, essentieel voor deze iteratieve processen, makkelijker maakt. Zet ons op een strategisch moment in, live op locatie of in de studio.

Data mining: wordt big-data belangrijker dan internet?

Vrachtvaart wordt amfibisch in een steeds grilliger wordend klimaat

Sacrifice is also subject to change

Tweedeling van de maatschappij: plaatsgebonden- en de reizende klasse

Is humanity to be ruled by robots?

Future prototyping method, in whitch people seek more surprising story lines

Continents will pursue autarky if they can

Een luchtruim vol met pakketdiensten  ©Menno

Freight traffic will become smarter, lighter, bigger, leaner and nestable in the future

Infographic: Geo-engineering om het klimaat toch nog in het gareel te houden?

Scenario: what if the customer remains king in the aviation industry