Water, bodem en infrastructuur

Wateroverlast, waterveiligheid, woekeren met ruimte, de run om de bodem
Botsende belangen in een land ter grootte van een postzegel. Co-creatie is momenteel het credo. Maar hoe maak je verbindingen tussen partijen. En hoe schep je helderheid voor professionals van verschillende disciplines en tegelijkertijd ook voor leken?

Hoe schep je overzicht? Onze visualisaties helpen u het adaptieproces te versoepelen en te verkorten. Zet ons op een strategisch moment in,
live op locatie of in de studio.

Kennis van zaken

Wij hebben ervaring met het begeleiden van denkprocessen die gaan over:

 • zeespiegelstijging
 • bodemdaling en waterveiligheid
 • grondwatersanering
 • watergebruik
 • bodemsanering
 • meervoudig grondgebruik
 • ondergronds bouwen
 • warm- en koudwateropslag
 • wegonderhoud
 • filebestrijding
 • duurzame innovaties
 • energievraagstukken
 • gezonde stad
 • implementatie van Europese regelgeving
 • duurzame bouwmethoden
 • co-creatie

Comic strip:   A comic makes it possible to communicate quickly about a complex innovation.

Wegmarkering moet zowel zichtbaar zijn als detecteerbaar

Sportveld als retentiebassin

Geïnundeerde gronden herbestemmen

Compartimenteren maakt het land veiliger bij overstromingen

Ondergrondse ordening gevraagd

Veer voor ondiepe wateren

Als we alleen onze steden beschermen tegen de zeespiegelstijging stelt dat specifieke eisen aan de infrastructuur

Let’s drive back to the dirt road

Waalweelde

Run op de ondergrond, kans op verdringing

Infographics: 4 mogelijke strategiën bij snelle zeespiegelstijging van 2 tot 4 meter in opdracht van Deltares